idn2

Secara umumnya, Identiti Digital (ID Digital) adalah suatu bentuk pengenalan dan pengesahan diri secara digital dengan merujuk kepada sumber tunggal yang sahih berdasarkan ciri-ciri biometrik seperti cap jari, pengecaman wajah, iris dan maklumat demografik seperti nama dan lain-lain bagi digunakan untuk mendapatkan perkhidmatan digital yang selamat, terjamin dan terlindung.Sila layari lhttps://www.mcmc.gov.my/en/national-digital-id/identiti-digital-nasional