sekolah

        Pendidikan adalah teras ilmu akar tunjang kepada masyarakat. Di kawasan Kg. Palekbang ini terdapat tiga buah sekolah iaitu :

                                     1)Sekolah Rendah Palekbang

                                     2)Sekolah Rendah Seri Kg. Laut

                                     3)Sekolah Menengah Kg. Laut.